اخبار

افزایش نرخ قیمت قهوه در ده سال گذشته

افزایش نرخ قیمت قهوه در ده سال گذشته

شاخص قیمت روزانه سازمان جهانی قهوه (ICO)

شاخص قیمت روزانه سازمان جهانی قهوه (ICO)

در نوامبر 2021 نرخ جدید قهوه به میزان چندین برابر سطح افزایش قیمت خود در سال‌های اخیر رسید؛ چراکه به نقل از سازمان جهانی قهوه (ICO)  میزان قیمت شاخص ماهیانه قهوه 195.17 سنت در هر پوند رسید که در مقایسه با اکتبر 2021 که این میزان 181.57 سنت در هر پوند بود رشد 7.5 درصدی داشت.

به گفته سازمان جهانی قهوه (ICO) میزان قیمت قهوه در سال‌های 22/2021 نشان می‌دهد که در چهار سال اخیر، قیمت قهوه نسبت به میزان قیمت اندک قبلی خود، رشد متناسب و یکنواختی داشته است. از نوامبر 2020 که میزان قیمت شاخص سازمان قهوه جهانی 109.70 سنت در هر پوند برآورد گردید، تاکنون با رشد 77.9 درصدی مواجه بوده است.

علاوه بر این، سازمان جهانی قهوه ((ICO اظهار می‌دارد میزان میانگین قیمت قهوه در نوامبر 2021 به بالاترین حد خود در دهه رسید؛ چراکه در نوامبر 2011 این رقم 193.90 سنت در هر پوند بود.

قیمت متوسط میانگین در سپتامبر 2011 به میزان 213.04 سنت در هر پوند گزارش شد. به گفته سازمان جهانی قهوه این روند رشد یکنواخت که از 21/2020 شکل گرفته است، نشان می‌‌دهد که چطور صنعت قهوه که تا پیش از این با پایین بودن نرخ قهوه در چهار سال متوالی مواجه بود، اینک تحولات چشمگیری در بازار داشته است.

از آنجا که در نوامبر 2021 قیمت قهوه روزانه در نوسان بوده است، میزان شاخص افزایش قیمت توسط سازمان جهانی قهوه از 1.2 درصد به 9.5 درصد در نوامبر 2021 رسید.

میزان قهوه تولید شده در سال 21/2020 به همان میزان قبلی 169.64 میلیون کیسه‌های 60 کیلوگرمی باقی ماند و از سوی دیگر میزان سرانه مصرف جهانی قهوه تا حد کمی افزایش یافت. طبق برآورد‌ها میزان 164.53میلیون کیسه در سال 20/2019 به 167.67 میلیون کیسه در سال 21/2020 رسید. به گفته سازمان جهانی قهوه میزان اختلاف در خصوص حجم تولید و میزان مصرف، با 1.97 میلیون کیسه کاهش میزان مواجه بود.

در اکتبر 2021 صادرات انواع قهوه مجموعاً 9.68 میلیون کیسه اعلام شد که در مقایسه با اکتبر 2020 که 10.13 میلیون کیسه بود، کاهش 4.4 درصدی داشت. در خصوص فعالیت­های منطقه‌ای در اولین ماه 22/2021 صادرات امریکای جنوبی با تولید 4.94 میلیون کیسه و در مقایسه با 6.22 میلیون کیسه در اکتبر 21/2020 به میزان 20.6 درصد روند کاهشی داشت.

صادرات در بخش آسیا و اقیانوسیه در نخستین ماه 22/2021 از 2.49 میلیون کیسه به 3.13 میلیون کیسه در اکتبر 22/2021 رسید که میزان 25.8 درصد افزایش داشت.

میزان ارسال بار با کشتی در امریکای مرکزی و مکزیک در طی نخستین ماه از سال 22/2021 به میزان 53/. میلیون کیسه رسید که در مقایسه با همان ماه از سال 21/2020 که 40/. میلیون کیسه بود، رشد 0/35 درصدی را نشان می‌دهد. آفریقا در بخش صادرات از میزان 1.1 میلیون کیسه در اکتبر 2021 در مقایسه با 1.0 میلیون کیسه در اکتبر 2020 با رشد 5.1 درصدی مواجه بود.

منبع:  Global coffee Repor

دیدگاهتان را بنویسید