دم آوری یک قهوه ی بی نظیر با روش چکانه ای

هر آن چیزی که برای دم آوری یک قهوه ی بی نظیر با روش چکانه ای (POUR OVER) باید بدانید

روش چکانه ای یا پوراور در سالهای اخیر همیشه در کنار قهوه های اسپشیالیتی بوده و همچنان بحث پیرامون یا...

ادامه مطلب