برای برخی از مردم قهوه صرفا یک نوشیدنی تلخ و سیاه و معمولی است، اما برای بسیاری از ما همه چیز در روح و جان این نوشیدنی تعریف میشود. برای عاشقان قهوه ، این نوشیدنی کالبدی دارد که زندگی در آن جریان پیدا میکند و بدون نوشیدن قهوه زمان از حرکت ایستاده است. در برشته کاری ری استاندارد ها چه در انتخاب دانه سبز و چه در برشته کاری در سطح جهانی تعریف میشود.
برشته کاری رِی ضمن ایجاد تنوع در محصولات نهایی، طعم نوشیدنی را در محدوده‌ی مشخص مهارکرده است . این محدوده به نظر رِی همان سرزمینی است که دوستداران قهوه نظر مساعدی به آن دارند . از نظر کارشناسان این برشته کاری فعالیت هر روزه در این عرصه یک ماجراجویی بی‌پایان است.

نمایش 1–16 از 17 نتیجه

فیلتر با