برشته‌کاری دم فعالیت خودش را از سال ۱۳۹۶ در صنعت قهوه به عنوان برشته‌کاری محلی شروع کرده است و دارای ۲ محصول صددرصد عریبکا، ۲ محصول ترکیبی (عربیکا و روبوستا) و ۲ قهوه‌ی تک‌خاستگاه تخصصی می‌باشد.

هدف این برند تامین سلیقه‌ی طعمی کسانی است که دوست دارند قهوه‌های تازه برشته شده در درجه متوسط بنوشند.

هیچ محصولی یافت نشد.