زیرگونه تیم تیم:

پیوند طبیعی قهوه عربیکا و روبوستا که اولین بار در سرزمین تیمور در سال 1927 یافت شد و بیش از ده سال طول کشید تا به صورت تجاری کشت شود. خصوصیاتی مانند مقاومت در برابر بیماری و باردهی زیاد آن از گیاه روبوستا و ویژگی های طعمی فوق العاده آن برگرفته از گیاه عربیکا است. همچنین تنواری غنی آن از روبوستا و طعم های زمینی و گیاهی ملایم آن از عربیکاست.

هیچ محصولی یافت نشد.