زیرگونه بوربون قرمز:  

این زیرگونه حاصل جهش طبیعی گونه تیپیکا می باشد که در جزیره رنئون(reunion) که در آن زمان بوربن نامیده میشد رخ داده است. باردهی این زیرگونه بیشتر از گونه تیپیکا است. صنعت قهوه تخصصی معتقد است که ویژگی بارز این گونه شیرینی ارزشمند و قابل توصیف آن است. گوناگونی بوربن با توجه به رنگ میوه آن است که به رنگ های قرمز، زرد و در شرایطی نارنجی در می آید. در گذشته این گونه بیشتر مورد کشت قرار میگرفت اما امروزه گونه های با باردهی بیشتر جایگزین آن شده اند. مقر اصلی این گونه قهوه کشورهای رواندا و ال سالوادور می باشد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه