زیرگونه هرلوم:

زیرگونه هرلوم به صورت عمده در برگیرنده زیرگونه های ناشناخته قهوه است که در اتیوپی رشد می کند. به طور تخمینی اتیوپی دارای ده ها هزار زیرگونه­ ی قهوه است که این تنوع، حاصل گرده افشانی طبیعی این گیاه است. برای شناسایی بهتر، قهوه های اتیوپی همواره به منطقه ی کشت خود ارجاع داده می شوند. از لحاظ طعمی قهوه های اتیوپی هرلوم هیچ ویژگی مشخصی که بشود به عنوان بارزه ی طعمی ثابت به آن اشاره کرد ندارد اما دقیقا همین ویژگی می تواند فنجان رازآلودی را قبل از نوشیدن اولین جرعه برای شما به ارمغان بیاورد.

Showing all 8 results